pasar lelang terpadu sangat membantu petani dalam menjual hasil panennya.